Uw zakelijke bestanden worden via uw internetverbinding geüpload naar ons datacenter. Naast deze online backup kunnen dezelfde bestanden ook weggeschreven worden op een eigen, lokaal data opslag medium. Dit kan een USB disk, NAS, SAN of andere netwerklocatie zijn. Ook deze bestanden worden met dezelfde 256 bits encryptie opgeslagen. Ze zijn dus niet door derden te lezen zonder over de encryptiesleutel te beschikken.

Voordelen twee soorten data opslag

Online backup in combinatie met zakelijke cloud opslag op een andere netwerklocatie of op een lokaal opslag medium is de beste oplossing. Op deze manier beschikt u over de voordelen van beide:

• Veilige online backup buiten uw kantoor in het geval van bijvoorbeeld diefstal, brand of waterschade.
• Veilige data opslag binnen uw kantoor voor het geval u snel een grote hoeveelheid data moet herstellen.

Herstellen grote hoeveelheden data

Als u u snel een grote hoeveelheid data uit de online backup moet herstellen, kunnen wij uw online opgeslagen backup bestanden ook op een externe disk aanleveren. Zo hoeft u geen grote hoeveelheden data te downloaden in het geval van volledig systeemherstel. Indien u over veel online backup data beschikt, kan het downloaden anders mogelijk meerdere dagen in beslag nemen. Vooral indien uw internetverbinding niet snel genoeg is. Het aanleveren van data d.m.v. een externe schijf biedt dan de oplossing.

Aanvang online backup d.m.v. seedload

Andersom is het ook mogelijk. Indien de upload snelheid van uw internetverbinding te wensen overlaat, kunt u bij aanvang van de zakelijke cloud opslag uw data aanleveren d.m.v. een externe disk, een zogeheten “seedload”. Daarna kunnen voortaan alleen de gewijzigde bestanden incrementeel geüpload worden. Ook in dit geval worden uw back-up bestanden d.m.v. 256 bits encryptie op deze seedload disk opgeslagen. Uw data is dus veilig indien er onderweg iets met deze disk zou gebeuren.