Uw bestanden worden via uw internet verbinding ge-upload naar ons datacenter, naast deze actie kunnen dezelfde bestanden ook op een eigen lokale opslag medium weggeschreven worden. Dit kan een USB disk, NAS, SAN of andere netwerklocatie zijn. Ook deze bestanden worden met dezelfde 256 bits encryptie opgeslagen en zijn dus niet door derden te lezen zonder over de encryptiesleutel te beschikken. Op deze manier beschikt u over beide voordelen:
– Uw data is buiten uw kantoor veilig opgeslagen in het geval van bijvoorbeeld diefstal, brand of waterschade.
– Uw data is binnen uw kantoor veilig opgeslagen voor het geval u snel een grote hoeveelheid data moet herstellen.

In het laatste geval kunnen wij uw data ook op een externe disk aanleveren, zo hoeft u geen grote hoeveelheden data te downloaden in het geval van volledige systeemherstel. Indien u over veel data beschikt zou het downloaden anders mogelijk meerdere dagen in beslag nemen indien uw internet verbinding niet snel genoeg is. Het aanleveren van data d.m.v. een externe schijf biedt dan de oplossing.

Andersom is het ook mogelijk, indien uw upload snelheid van uw internet verbinding te wensen overlaat kunt u bij aanvang uw data d.m.v. een externe disk aanleveren (een zogeheten “seedload”), waarna voortaan alleen de gewijzigde bestanden incrementeel worden ge-upload. Ook wordt uw data in dit geval d.m.v. 256 bits encryptie op deze seedload disk opgeslagen, zodat uw bestanden veilig zijn indien er onderweg iets met deze disk zou gebeuren.